BILLBOARDY

Cena reklamy na nośniku billboardowym jest stosunkowo niska, skuteczność natomiast – wysoka, zatem przy małym nakładzie finansowym można osiągnąć duży sukces. Oferujemy miejsca w najlepszych lokalizacjach, które gwarantują jak największą grupę odbiorców.

AR-301229975

Wynajem nośników

Reklama zewnętrzna
jest jednym z najskuteczniejszych środków rozpowszechniania informacji wizualnej, stąd też taka forma komunikacji która cieszy się coraz większą popularnością.

Cena reklamy na nośniku billboardowym jest stosunkowo niska, skuteczność natomiast – wysoka, zatem przy małym nakładzie finansowym można osiągnąć duży sukces.

Oferujemy miejsca w najlepszych lokalizacjach, które gwarantują jak największą grupę odbiorców.

Oprócz reklamy na billboardach w naszej ofercie znajdują się powierzchnie reklamowe w miejscach takich jak: myjnia bezdotykowa przy stacji BP na ul. Brzeskiej, park rodzinny Uzbornia oraz niecka basenowa na Krytej Pływalni w Bochni.

Billboard 10

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 29
(Wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie, nośnik na dole)

Billboard 11

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 29
(Wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie, nośnik na górze)

Billboard 12

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Proszowska 5
(Wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 15

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Trudna 55
(Wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 16

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Brzesko, ul Mickiewicza 60
(przy DK 5 i DK 94 Rondo)

Billboard 17

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Brzesko, ul. Kopernika 7
(przy DK 768, wjazd do Brzeska od Szczurowej, po prawej stronie)

Billboard 18

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Jadowniki, ul. Krakowska 24
(przy DK nr 94, od Tarnowa w stronę Brzeska, po lewej stronie)

Billboard 19

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 36
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie, nośnik po prawej stronie bloku)

Billboard 20

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 36
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie, nośnik po lewej stronie bloku)

Billboard 21

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Proszowska 51
(przy DK 965, wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 22

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Proszowska 51
(przy DK 965, wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 23

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Brzeska 92
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 24

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Karosek 56
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 25

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 30

Billboard 26

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Gorzków 97
(przy DK94, wjazd do Bochni po prawej stronie)

Billboard 27

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Wiśnicka 13
(przy DK 965, wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 28

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Ofiar Katynia, (przy KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, po prawej stronie w kierunku Osiedla Niepodległości)

Billboard 29

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Ofiar Katynia (przy KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, po lewej stronie w kierunku Ronda)

Billboard 31

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Łapczyca 394
(przy DK- 75, w kierunku Bochni, po prawej stronie)

Billboard 32

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 30
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 33

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 30
(wyjazd z centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 34

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Wygoda 95
(wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 35

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31, (przy DK 965, w stronę Nowego Wiśnicza, powyżej skrętu na Mały Wiśnicz, po lewej stronie)

Billboard 36

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31, (przy DK 965, w stronę Bochni, powyżej skrętu na Mały Wiśnicz po prawej stronie)

Billboard 37

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31, (przy DK 965, w stronę Nowego Wiśnicza powyżej skrętu na Mały Wiśnicz po prawej stronie)

Billboard 38

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31, (przy DK 965, w stronę Bochni, powyżej skrętu na Mały Wiśnicz, po lewej stronie)

Billboard 39

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21, (przy KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, wyjazd z Ronda w kierunku Dworca PKP, po lewej stronie)

Billboard 40

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21 (przy KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, wjazd na Rondo od Dworca PKP, po prawej stronie)

Billboard 43

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 71, (wyjazd z centrum Bochni, po prawej stronie, przy Szkole Podstawowej nr 5)

Billboard 44

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Karosek 21(przy KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, wyjazd z Ronda w kierunku Dworca PKP po prawej stronie)

Billboard 45

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21, (KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, wjazd na Rondo od Dworca PKP, po prawej stronie, nośnik prawy)

Billboard 46

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21, (KN2, skrzyżowanie z ul. Karosek, wjazd na Rondo od Dworca PKP, po prawej stronie, nośnik lewy)

Billboard 47

Wymiary: 600x300cm
Lokalizacja: Bochnia, Łapczyca 415

 

Billboard 48

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Trudna 11
(wyjazd z centrum Bochni, po prawej stronie, obok Banku PKO BP)

Billboard 49

Wymiary: 600x300cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 129
(zjazd z autostrady w kierunku Bochni, skrzyżowanie)

Billboard 50

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Łapczyca 415, (przy DK 94, w kierunku Bochni, przy skrzyżowaniu z DK 967, po prawej stronie)

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj  się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy!