BILLBOARDY

Cena reklamy na nośniku billboardowym jest stosunkowo niska, natomiast skuteczność
– wysoka, zatem przy małym nakładzie finansowym można osiągnąć duży sukces. Oferujemy miejsca w najlepszych lokalizacjach, które gwarantują jak największą grupę odbiorców.

Wynajem nośników

Reklama zewnętrzna
jest jednym z najskuteczniejszych środków rozpowszechniania informacji wizualnej, stąd też taka forma komunikacji która cieszy się coraz większą popularnością.

Cena reklamy na nośniku billboardowym jest stosunkowo niska, skuteczność natomiast – wysoka, zatem przy małym nakładzie finansowym można osiągnąć duży sukces.

Oferujemy miejsca w najlepszych lokalizacjach, które gwarantują jak największą grupę odbiorców.

Oprócz reklamy na billboardach w naszej ofercie znajduję się powierzchnia reklamowa w miejscu takim jak niecka basenowa na Krytej Pływalni w Bochni.

Billboard 10

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Brzeska 92
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 11

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Brzeska 92
(wyjazd z centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 12

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Trudna 53
(wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 15

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Proszowska 5
(wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 16

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Brzesko, ul Mickiewicza 60
(przy DK 5 i DK 94, Rondo)

Billboard 17

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Brzesko, ul. Kopernika 7
(przy DK 768, wjazd do Brzeska od Szczurowej, po prawej stronie)

Billboard 18

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Jadowniki, ul. Krakowska 24
(przy DK nr 94, od Tarnowa w stronę Brzeska, po lewej stronie)

Billboard 19

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 36
(wjazd do centrum Bochni, blok po prawej stronie)

Billboard 20

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 36
(wjazd do centrum Bochni, blok po prawej stronie)

Billboard 21

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Proszowska 51
(przy DK 965, wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 22

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Proszowska 51
(przy DK 965, wyjazd z centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 24

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Karosek 56
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 25

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 30
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

 

Billboard 26

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Gorzków 97
(przy DK94, w stronę  Bochni, po prawej stronie)

Billboard 27

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Wiśnicka 13
(przy DK 965, wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 30

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Okulice 55
(wjazd do centrum Okulic, przy Sanktuarium, po prawej stronie)

Billboard 31

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Łapczyca 394
(przy DK- 75, w kierunku Bochni, po prawej stronie)

Billboard 32

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 30
(wjazd do centrum Bochni, po prawej stronie)

Billboard 33

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Krzeczowska 30
(wyjazd z centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 34

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Wygoda 95
(wjazd do centrum Bochni, po lewej stronie)

Billboard 35

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31,
(przy DK 965, w stronę Nowego Wiśnicza, po lewej stronie)

Billboard 36

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31,
(przy DK 965, w stronę Bochni,  po prawej stronie)

Billboard 37

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31,
(przy DK 965, w stronę Nowego Wiśnicza, po prawej stronie)

Billboard 38

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Kopaliny 31,
(przy DK 965, w stronę Bochni, po lewej stronie)

Billboard 39

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21,
(wyjazd z Ronda w stronę Dworca PKP, po lewej stronie)

Billboard 40

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21
(wjazd na Rondo od Dworca PKP, po prawej stronie)

Billboard 41

Wymiary: 500x250cm
Lokalizacja: Leksandrowa
(przy DK 965, w stronę Nowego Wiśnicza, po prawej stronie)

Billboard 42

Wymiary: 500x250cm
Lokalizacja: Leksandrowa
(przy DK 965, w stronę Limanowej, po lewej stronie)

Billboard 43

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 71,
(wyjazd z centrum Bochni, po prawej stronie, przy SP5)

Billboard 44

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 14
(wyjazd z Ronda w stronę Dworca PKP, po prawej stronie)

Billboard 45

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21, 
(wjazd na Rondo od Dworca PKP, po prawej stronie)

Billboard 46

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, ul. Solidarności 21
(wjazd na Rondo od Dworca PKP, po prawej stronie)

Billboard 47

Wymiary: 610x300cm
Lokalizacja: Bochnia, Łapczyca 415
(przy DK 94, w stronę Bochni, skrzyżowanie z DK 967, po prawej stronie)

Billboard 50

Wymiary: 504x238cm
Lokalizacja: Bochnia, Łapczyca 415
(przy DK 94, w stronę Bochni, skrzyżowanie z DK 967, po prawej stronie)

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj  się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy!